Sürdürülebilirlik

Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Yıldız Holding genelinde benimsenen “Mutlu Et Mutlu Ol” felsefemiz doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Değer zincirimizin tamamında, paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, İnovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı ana başlık altında topluyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, 2024 yılı için belirlediğimiz hedefleri ve bu altı alanda geliştirdiğimiz ilkeleri referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi ve küresel trendleri yakından takip ediyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirketin ve çalışanların tamamı tarafından benimsendiğinde başarılı olabileceğine inanıyoruz.

Çevreyle olan ilişkimizi “daha mutlu yaşanabilen bir dünyaya katkı” misyonumuz belirliyor. Enerji ve su verimliliğini artırırken emisyon ve atık oluşumunu azaltmak, şirketimizin temel öncelikleri arasında bulunuyor. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızın odağında çevre yönetim sistemi, iklim değişikliği ve enerji, doğal kaynak yönetimi, ambalaj ve atık yönetimi ve biyoçeşitlilik yer alıyor.

Operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği eksiksiz olarak özümseyebilmenin yolunun, çevresel sürdürülebilirlik alanında gerekli adımları atmaktan geçtiği bilinciyle faaliyet gösteriyoruz. Bu amaçla, sıfır atık hedefimizi destekleyen sürdürülebilir su yönetimi ve ham madde tedariki anlayışımızı tüm faaliyetlerimizde uyguluyoruz.